โตโยต้า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สนับสนุนข้าวสารและข้าวเปลือกจากโรงสีข้าวรัชมงคล 170 ตัน พร้อมพนักงานจิตอาสาและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อบริการประชาชนที่มาถวายสักการะพระโกศ พระบรมศพ

มร.เคียวอิจิ ทานาดะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนข้าวสารและข้าวเปลือกจากโรงสีข้าวรัชมงคล 170 ตันพร้อมพนักงานโตโยต้าและพนักงานผู้แทนจำหน่ายเขตกรุงเทพฯจิตอาสา จำนวน 150 คนต่อวัน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก แก่สำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหม เพื่อรองรับประชาชนที่มาถวายสักการะพระโกศ พระบรมศพ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ สำนักนายกรัฐมนตรี

 มร.เคียวอิจิ ทานาดะ เปิดเผยว่า “ตลอดเวลากว่า 50 ปีที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระเมตตาพระราชทาน คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งยังทรงเปิดโอกาสให้โตโยต้าได้ทำงานสนองพระราชดำริทั้งในเรื่องการพัฒนาบุคลากรคนไทย การถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไปจนถึงการช่วยเหลือชาวนาด้วยการก่อตั้งโรงสีข้าวรัชมงคลให้เป็นโรงสีข้าวตามแบบโรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โตโยต้า มีความประสงค์สนับสนุนข้าวสารและข้าวเปลือกจากโรงสีข้าวรัชมงคลจำนวน 170 ตัน พร้อมพนักงานโตโยต้าและพนักงานผู้แทนจำหน่ายเขตกรุงเทพฯจิตอาสาจำนวน 150 คนต่อวัน รวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระโกศ พระบรมศพ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ”

รายละเอียดการสนับสนุนเพื่อรองรับประชาชนที่มาถวายสักการะพระโกศพระบรมศพ

1. ข้าวเปลือกจากโรงสีข้าวรัชมงคลเพื่อเป็นข้าวขวัญถุงที่ระลึก จำนวน 27 ตัน
2. พนักงานโตโยต้าและพนักงานผู้แทนจำหน่ายเขตกรุงเทพฯจิตอาสา จำนวน150 คน/ วัน
3. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน
3.1 รถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการและคนชรา จำนวน 200 คัน
3.2 พัดพลาสติก จำนวน 365,000 เล่ม (1,000 เล่ม/ วัน)
4. สนับสนุนรถยนต์เพื่อใช้ในราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถ
4.1 รถกระบะ ไฮลักซ์ รีโว่ จำนวน 20 คัน
4.2 รถตู้ คอมมิวเตอร์ จำนวน 5 คัน
5. ข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคลเพื่อหุงแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 140 ตัน
5.1 มอบให้แก่กระทรวงกลาโหมเพื่อบริการประชาชน จำนวน 65 ตัน
5.2 ออกบูธร่วมกับผู้แทนจำหน่ายเพื่อจัดทำอาหาร จำนวน 75 ตัน
     มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทั้งนี้บริษัทฯ รวมถึงชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ จะจัดเตรียมรถสำหรับเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในแต่ละจังหวัด รวมทั้งจัดเต็นท์ทำอาหารโดยใช้ข้าวจากโรงสีข้าวรัชมงคลให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระโกศ พระบรมศพ”


“เหล่าข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระองค์จะอยู่ในหัวใจชาวโตโยต้าทุกคนอย่างไม่มีวันลืมเลือน เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอปฏิญาณตนสืบสานพระราชปณิธานและร่วมใจในการทำงานเพื่อความสุขของสังคมไทยต่อไป”
มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กล่าวในที่สุด

speedchannel News 0 Comments

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *