ยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ stc-1 ชนะการประกวด Thailand Energy Awards 2017

ยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ stc-1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2017 (TEA 2017) ประเภทโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนสุดยอด โดย ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดี คณะเทคโนโลยี (ซ้าย) เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ รับรางวัลจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายรัฐมนตรี (ขวา) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้ สำหรับรางวัล Thailand Energy Awards 2017 (TEA 2017) เป็นรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลโดยกระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมให้มีการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 18

speedchannel News 0 Comments

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *