กองทัพเรือได้ประชุมหารือร่วมกันกับเมืองพัทยการจัดการแข่งขันเรือใบประเภท Optimist Team Racing

วันนี้ (21 สิงหาคม 2560) เวลา 13:30 น. พลเรือตรี อนุชา เอี่ยมสุโร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ในฐานะอนุกรรมการด้านประสานกิจกรรมพิเศษ ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน พร้อมคณะฯ พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการหัวหน้า สำนักปลัดเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันเรือใบประเภท Optimist Team Racing ณ ห้อง 132 (วีไอพี) ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
โดยการจัดการแข่งขันเรือใบประเภท Optimist Team Racing จะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ บริเวณโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ ที่ยิ่งใหญ่ ที่จะเกิดขึ้นที่อ่าวพัทยา
สำหรับการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ ครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือประเทศต่างๆ เป็นกิจกรรมทางทหารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นอีกภาพประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในอ่าวพัทยาระหว่างวันที่ 13 - 22 พฤศจิกายน 2560 นี้
จึงขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ณ น่านน้ำอ่าวทะเลพัทยา เมืองพัทยา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ณ น่านน้ำอ่าวทะเลพัทยา
#The50thAnniversaryofASEAN’s #InternationalFleetReview2017

speedchannel News 0 Comments

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *