กทพ. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลและการใช้พื้นที่ ในเขตทางพิเศษ

กทพ. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลและการใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษ กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
วันนี้ (31 ตุลาคม 2559) ณ ห้องประชุม 2301 อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลและการใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษ ระหว่าง กทพ. กับมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) และโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ โดยมีนายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และนายสมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ร่วมลงนามในพิธี
นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า “กทพ. นอกจากจะมีภารกิจหลักในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนโดยก่อสร้างทางพิเศษแล้ว การสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมถึง การรับผิดชอบดูแลสังคม กทพ. ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการให้ความร่วมมือในครั้งนี้ก็เช่นกัน กทพ. จะสนับสนุนพื้นที่ในเขตทางพิเศษตามความจำเป็นโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ต่อประชาชนของโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง โดยทางโรงพยาบาลจะให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก แนะนำ และประสานงานด้านการรักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานและลูกจ้างของการทางพิเศษฯ รวมถึงจะมีการร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่าง กทพ. กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลเลิดสินกรมการแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมโดยรวมต่อไป ”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

speedchannel News 0 Comments

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *